fascillitation academy iconen - ikstripje

Fascillitation Academy

Voor het zichtbaar maken van hun drie pijlers benaderde Fascillitation Academy mij.

Fascillitation Academy is een platform voor en over het begeleiden van groepen.
In het eerste gesprek werd al snel duidelijk dat ze niet zochten naar een standaard loge, maar echt een figuratieve verbeelding van hun drie kernpunten:
• De Ik-kant, het persoonlijke.
• De Wij-kant, het interpersoonlijke.
• De Het-kant, het feitelijke.

Belangrijk daarbij was de vorm van een zeshoek, die de verschillende vlakken van aansluiting verbeeldt en terugkomt in hun logo.

Schetsen

Na een goed gesprek over hun integrale benadering (gebaseerd op onder andere de ideeën van Plato), ging ik aan de slag met een schetsvel.
Redelijk associatief maakte ik een aantal schetsjes.

Dit is altijd een superleuke fase, als het ware een visuele brainstorm.

Die schetsjes leidde vervolgens tot een aantal mogelijke concepten van beelden bij de drie kernpunten.

Marc en Henri van Fascillitation Academy reageerde heel goed op de schetsen.
Het beste resultaat ontstaat altijd wanneer mijn schetsjes weer nieuwe ideeën bij de klant oproepen zodat we samen verder kunnen bouwen.
Hier gebeurde dat helemaal!

Uiteindelijk kwamen we uit bij:

De Ik-kant
Een figuurtje met een gedachtewolkje met daarin een ideeën lampje (in de vorm van een zeshoek!). Als metafoor voor individuele creativiteit.

De Wij-kant
Twee figuren innig verstrengelt. Hun verwikkeling ontstaat op de plek waar ieders eigen zeshoek die van de ander overlapt. Als metafoor voor de kracht die ligt in samenwerking.

De Het-kant
Hier geen figuur, maar een feitelijke bouwtekening of ‘blue-print’ van de zeshoek. Als metafoor voor cijfers en inhoud.

Een vierde beeld is dat van de drie zeshoeken (strikvraag, hoeveel hoeken is dat in totaal?), die in elkaar haken om aan te geven dat Fascillitation Academy een integrale benadering nastreeft.

Fascillitation Academy gebruikt de beelden op hun website, in print en tijdens presentaties.

  • Fascillitation Acedemy
  • 2016
  • schetsen
  • inhoud vertalen
  • uitwerken
Bekijk website →