• universiteit utrecht obp op reis - ikstripje
  • wereld van de ander - ikstripje
  • acteren op je werk - ikstripje
  • kathedraal bouwen - ikstripje
  • universiteit utrecht kalender - ikstripje

Universiteit Utrecht

Het ondersteunend beheerpersoneel (OBP) van de faculteit geesteswetenschappen organiseerde een theatermiddag. Thema’s die daarin naar voren kwamen waren feedback geven en je verplaatsen in de positie van de ander.
De middag maakte deel uit van een groter traject binnen het OBP.

Er waren zeven verschillende workshops tegelijk die ik zo veel mogelijk langsliep. Mijn rol was met name het sentiment vangen van de deelnemers.
Het was een interactief programma met trainingsacteurs en dat kan bij sommige mensen wat weerstand oproepen.

Aan het eind van de middag werden de cartoons op de beamer getoond.

Later verwerkte de faculteit de cartoons in een leuke bureau-kalender om de thema’s top-of mind te houden voor de medewerkers.

  • Universiteit Utrecht
  • April 2016
  • Plenair
  • Workshops
  • Eindpresentatie
Bekijk website →